TCMB açıkladı: Gerçek Kesim İnanç Endeksi geriledi, ÜFE beklentisi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Gerçek Kesim İtimat Endeksi (RKGE) açıklandı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat endüstrinde faaliyet gösteren 1.733 iş yerinin cevaplarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna nazaran, RKGE temmuzda bir evvelki aya kıyasla 2.7 puan azalarak 103.7 seviyesinde gerçekleşti. Tıpkı dönemde mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim inanç endeksi (RKGE-MA) ise 2.1 puan düşüşle 102.5’e geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ait değerlendirmeler endeksi artış tarafında, mevcut toplam sipariş ölçüsü, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş ölçüsü, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve son üç aydaki toplam sipariş ölçüsüne ait değerlendirmeler endeksi ise azalış istikametinde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş ölçüsünde artış bildirenler lehine olan seyir bir evvelki aya nazaran zayıflarken, ihracat sipariş ölçüsünde artış bildirenler lehine olan seyir ise bir evvelki aya nazaran güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu istikametindeki değerlendirmeler bir evvelki aya nazaran güçlenirken, mevcut mamul mal stokları düzeyinin mevsim normallerinin üstünde olduğu tarafındaki değerlendirmeler ise bir evvelki aya nazaran zayıfladı.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş ölçüsü ve iç piyasa sipariş ölçüsünde bir evvelki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ait artış istikametli beklentiler de zayıfladı.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 85.5’E YÜKSELDİ

Ortalama ünite maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ait artış istikametli beklentiler de azaldı.

Gelecek on iki aylık periyot sonu prestijiyle yıllık ÜFE beklentisi bir evvelki aya nazaran 4.6 puan artarak yüzde 85.5 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 51.1‘i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 13.1‘i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en değerli faktör olduğunu kaydetti, onu sırasıyla hammadde ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve öteki faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ait gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ait olarak bir evvelki devirde azalış bildirenler lehine olan seyir güçlendi. Avrupa Birliği içindeki piyasalardaki rekabet gücüne ait artış tarafındaki seyir azalış bildirenler lehine döndü, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ait azalış bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

İçinde bulunduğu sanayi kısmındaki genel gidişat konusunda, bir evvelki aya kıyasla daha optimist olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5.9’a, daha karamsar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 27.7‘ye yükselirken, tıpkı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 66.4‘e geriledi.

Yorum yapın